Musikkårer och övriga enheter

Under 1800-talet hade musikanterna en viktig roll och som mest huserade 4 musikkårer/ensembler, samtidigt, på fästningen. Musikinstrument och dräkter varvas med uppspelning av marscher och musik där du själv väljer musikstycke.

Militära uppdrag i främmande land har en egen avdelning. Uniformer, fotografier, kartor, brev och föremål visas.

Arméns underrättelseskola var en del av K 3 under 1970-80-talet. I utställningen visas några av de olika projekt som skolans utvecklingsavdelning arbetade med såsom UAV (obemannade flygande spaningsfarkoster), materiel för mörkerobservation, sensorer m.m.
musikinstrument Uniformer
Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook