Crusebjörn

Sponsring

Rädda Crusebjörn!

Crusebjörn äntligen tillbaka till Karlsborg. Denna kanon finns i ett exemplar i världen. Efter stora ansträngningar under lång tid finns nu kanonen åter där den hör hemma, i Karlsborg. Men, innan den kan placeras på fästningen behöver den renoveras. Just nu är den i dåligt skick.

Den här speciella pjäsen, som skapades för ca 150 år sedan med stora förhoppningar för fästningens försvar, är en del av vår historia.

Fästningsmuseet vill renovera Crusebjörn och ställa upp den på lämplig plats där du ska kunna se den. För att detta ska kunna bli verklighet, behövs bidrag till renoveringen.

Det är här DU kommer in!

Fästningsmuseet har idag inga resurser att återställa denna unika kanon. Vi behöver därför ca 50 000 kronor för en nödvändig renovering.

Sätt in minst 500 kronor, gärna mer, på konto 5190-7491 och ange avsändare.

  • Du får ditt namn på en mässingskylt placerad i direkt anslutning till kanonen.
  • Dessutom får du ett medlemskap i museet under ett år med gratis inträde under samma period.

Vi tror att denna kanon kan bli en mycket välbesökt klenod. Ditt namn kommer finnas på plats under fem år. Dessutom kommer ditt namn omnämnas på Fästningsmuseets hemsida under samma tid.

Per Brodd
Ordförande i Fästningsmuseet

Nadja Eriksson
Intendent på Fästningsmuseet
Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Instagram