Tillfälliga utställningar

I några avdelningar av muséet visas tillfälliga utställningar. Tidsperioden för dessa kan variera.

Under 2017 visas:

Arkiv för tillfälliga utställningar

80-tals nostalgi

Upplev 1980-talet på nytt i museets utställning. Här kan du se leksaker, tidningar, porslin och kläder med mera.

Klicka på bilderna till nedan för att se dem i större format.
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
80-tals nostalgi, utställning, karlsborg
 


K 3 – insats i Mali 2013 – 2016

Det svenska FN uppdraget i Mali utgjordes av ett underrättelseförband och en nationell stödenhet och uppgick till ungefär 250 personer. Huvuddelen av styrkan var placerad på Camp Nobel i utkanten av Timbuktu. Förbandens uppgift var att ge säkerhet, stabilisering och skydd av civila i ett konfliktdrabbat land samt att förse FN med underrättelser. Utställningen visar fotografier och föremål från vardagslivet och olika spaningsuppdrag i norra Mali. K 3 har fortfarande ett mindre truppbidrag i Mali med olika underrättelsespecialister och UAVer.

Klicka på bilderna till nedan för att se dem i större format.
K 3 – insats i Mali 2013 – 2016
K 3 – insats i Mali 2013 – 2016
K 3 – insats i Mali 2013 – 2016
K 3 – insats i Mali 2013 – 2016
K 3 – insats i Mali 2013 – 2016
K 3 – insats i Mali 2013 – 2016
 


Kavalleriet

Kavalleriet, eller rytteriet, hör till de äldsta truppslagen inom armén. År 1634 beslutades att det svenska indelta kavalleriet skulle bestå av åtta regementen, varav fyra i Finland. Adelsfanan var ett värvat kavalleriförband med rötter i "adelns rusttjänst" i Alsnö stadga från 1279, där samtliga officerare var adliga. Under Gustav II Adolf var Adelsfanan organiserad så att fyra skvadroner värvades inom Sverige och en från Finland. Förbandet avvecklades 1809 och är troligen det mest långlivade kavalleriförbandet i världen. Det existerade i mer än 500 år.

Under 1800-talet och fram till 1928 fanns det åtta kavalleriregementen, två värvade och två indelta. Därefter minskade antalet successivt. Under 1940- och 1950-talen vidtogs flera omorganisationer och nedskärningar inom kavalleriet som mellan 1958 och 1974 var det minsta truppslaget, bestående av endast en skvadron och två bataljoner. Därefter vände det och under de följande tio åren, fram till 1984, bestod kavalleriet av tre regementen och därefter av två regementen och en bataljon. Kavalleri et moderniserades successivt och hästarna ersattes med olika typer av motorfordon. ”Avhästningen” var slutförd 1967 och de få kvarvarande hästarna används numera i statsceremoniella sammanhang.

Kavalleriet består idag (2014) av en säkerhetsbataljon, två militärpoliskompanier och en högvaktsskvadron inom Livgardet, Livregementets husarer och Arméns jägarbataljon inom Norrbottens regemente.

Klicka på bilderna till nedan för att se dem i större format.
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg
Kavalleriet, utställning, karlsborg


Specialförband i världen

Specialförband är militära förband med särskild utbildning, utrustning och kompetens. Förbandens uppgifter kan till exempel vara personskydd, fritagning av gisslan och underrättelseinhämtning.

Internationellt kända specialförband är bland annat brittiska SAS, amerikanska Delta Force och ryska Spetsnaz. Från och med 2011 utgörs Försvarsmaktens specialförband i Sverige av "Särskilda operationsgruppen", SOG.

Special- eller elitförband har funnits i alla tider. Ursprunget till de flesta av dagens förband skapades under andra världskriget, under avkoloniseringen efter 1945 och under "kalla kriget". Vissa förband har också skapats som försvar mot terrorism.

Specialförbandens uppgifter liknar ungefär jägarförbandens. Det första svenska elitförbandet med modern jägarkaraktär sattes upp i Boden 1910. Det var Norrbotens regementes fjärde bataljon, som fick namnet "skidlöparbataljonen"tillfälliga utställningar, Specialförband
Följ Karlsborgs Fästningsmuseum på Facebook