Välkommen till Karlsborgs Fästningsmuseum

FÄSTNINGSMUSEET ÖPPNADES 1962

Karlsborgs Fästningsmuseum
Historia

Karlsborgs Fästningmuseum drivs av en ideell förening, Carlsborgs museiförening, och är en del av Sveriges militära arv, SMHA; ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt understödda museer. Muséets utställningar berättar om Karlsborgs, Kavalleriets, Västgöta flygflottiljs och Fästningen med dess förbands historia.

Fästningsmuseet öppnades 1962.

Det kom till på initiativ av dåvarande chefen vid Göta signalregemente S2, Överste Ingemar Bratt.

I enlighet med Öv Bratts intentioner kan du ta del av historien om marknadsplatsen som blev Sveriges reservhuvudstad...