Tillgänglighet

Parkering

För att parkera på området finns flera möjligheter, inga är avgiftsbelagda dock ta hänsyn till skyltningen.

  • En parkering  finner ni i direkt anslutning till museet.
  • En annan parkering finner ni 100 meter ifrån museet. Dit tar ni er genom att ta första vägen till vänster när ni har Karlsborgs Fästningsmuseum till höger om er. Följ denna rakt fram, på er höger sida finner ni en grusad parkering, ta första till höger för att nå denna.
  • På fästningstorget finner ni även en parkering. Denna når ni från museet genom att åka tillbaka mot Götiska valvet. Första vägen till höger svänger ni in på, där finns även skylt. Fortsätt på denna och på er vänstra sida kommer parkeringen att finnas.

 

Funktionsnedsättning

I våra lokaler finns inga trösklar, utrymmet mellan föremål och gång är rymliga och hiss finns.

För besök till kyrkan om du har en funktionsnedsättning tar man sig lätt dit via hiss. Kyrkan betalas i Entrén. Till museet finns det tillgång till hiss vid trapporna, och skulle dessa vara ur funktion finns mobil räls ramp. Behöver ni hjälp kontaktar ni bara personalen på museet.

Parkering finns i direkt anslutning till museet.

 

Hundvänligt Museum

Vi på Karlsborgs Fästningsmuseum ser gärna att du tar med din hund in till oss. Självklart ska de få uppleva museet och vara med sina familjemedlemmar. I museet har vi hundvattenskål som alltid står med fräscht nytt vatten.