Föredrag av Bengt Österblom 29 Oktober 2019 – Katolicismen i Sverige till år 1600

 

wikipedia

 

 

Föredraget skildrar kristnandet genom mission och återvändande kristna. På Birger jarls tid fick kyrkan en bestämd roll i samhället, vilket gjorde att  i med Gustav Vasas reformation grundlades en protestantisk statskyrka. Dock under Johan III och Sigismund gjordes försök att återinföra Katolicismen. Från år 1617 var det vid dödsstraff förbjudet för svenska medborgare att tillhöra katolska kyrkan. I 1686 års kyrkolag föreskrevs att alla svenska medborgare skulle bekänna sig till den evangelisk-lutherska tron och att den som avföll från landets ”rätta” religion skulle förvisas ur riket.

 

Inträde: 20 kr

TID: Tisdag 29 Oktober kl. 18:30

PLATS: Karlsborgs Fästningsmuseum

 

Välkommen!

Tillagd i kategori: