K 3 – insats i Mali 2013 – 2016

Det svenska FN uppdraget i Mali utgjordes av ett underrättelseförband och en nationell stödenhet och uppgick till ungefär 250 personer. Huvuddelen av styrkan var placerad på Camp Nobel i utkanten av Timbuktu. Förbandens uppgift var att ge säkerhet, stabilisering och skydd av civila i ett konfliktdrabbat land samt att förse FN med underrättelser. Utställningen visar fotografier och föremål från vardagslivet och olika spaningsuppdrag i norra Mali. K 3 har fortfarande ett mindre truppbidrag i Mali med olika underrättelsespecialister och UAVer.

Klicka på bilderna till nedan för att se dem i större format.

Ceremoni inne på Camp Nobel.