Kavalleriet

Kavalleriet, eller rytteriet, hör till de äldsta truppslagen inom armén. År 1634 beslutades att det svenska indelta kavalleriet skulle bestå av åtta regementen, varav fyra i Finland. Adelsfanan var ett värvat kavalleriförband med rötter i ”adelns rusttjänst” i Alsnö stadga från 1279, där samtliga officerare var adliga. Under Gustav II Adolf var Adelsfanan organiserad så att fyra skvadroner värvades inom Sverige och en från Finland. Förbandet avvecklades 1809 och är troligen det mest långlivade kavalleriförbandet i världen. Det existerade i mer än 500 år.

Under 1800-talet och fram till 1928 fanns det åtta kavalleriregementen, två värvade och två indelta. Därefter minskade antalet successivt. Under 1940- och 1950-talen vidtogs flera omorganisationer och nedskärningar inom kavalleriet som mellan 1958 och 1974 var det minsta truppslaget, bestående av endast en skvadron och två bataljoner. Därefter vände det och under de följande tio åren, fram till 1984, bestod kavalleriet av tre regementen och därefter av två regementen och en bataljon. Kavalleri et moderniserades successivt och hästarna ersattes med olika typer av motorfordon. ”Avhästningen” var slutförd 1967 och de få kvarvarande hästarna används numera i statsceremoniella sammanhang.

Kavalleriet består idag (2014) av en säkerhetsbataljon, två militärpoliskompanier och en högvaktsskvadron inom Livgardet, Livregementets husarer och Arméns jägarbataljon inom Norrbottens regemente.

Klicka på bilderna till nedan för att se dem i större format.

Tillagd i kategori: