Om oss / Bli Medlem

Start >> Om oss/bli medlem

Historia

Karlsborgs Fästningmuseum drivs av en ideell förening, Carlsborgs museiförening, och är en del av Sveriges militära arv, SMHA; ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt understödda museer. Muséets utställningar berättar om Karlsborgs, Kavalleriets, Västgöta flygflottiljs och Fästningen med dess förbands historia.

Fästningsmuseet öppnades 1962.

Det kom till på initiativ av dåvarande chefen vid Göta signalregemente S2, Överste Ingemar Bratt.

I enlighet med Öv Bratts intentioner kan du ta del av historien om marknadsplatsen som blev Sveriges reservhuvudstad, om fästningsbyggnationen, om de förband som verkat på och runt fästningen samt övrigt om livet i och omkring Karlsborg. Museet vilar på två starka ben, centralförsvaret i Sverige på 1800-talet med Karlsborgs fästning och Kavalleriets historia speglat av Sveriges enda nuvarande kavalleriregemente, Livregementets husarer.

Här finns uniformer, vapen, modeller, föremål, bilder, filmer och ljuduppspelningar.

Varje år byggs nya utställningar kring militär- och hembygdshistoria. I vår butik köper man souvenirer, böcker, vykort, CD-skivor, T-shirt m.m. I anslutning till muséet kan du besöka Garnisonskyrkan som kan användas till flera ändamål. Det finns också ett bibliotek, ett mindre handlingsarkiv samt bildarkiv. Museet kan erbjuda service åt forskare efter överenskommelse.

Museet inkluderar också en kyrka - Garnisonskyrkan. Kyrkan var fram till 1925 avsedd för att vara riksdagens plenisal vid händelse av krig.

 

Önskar du bli medlem i Museiföreningen!

Medlemskapet betalas in på föreningens  bankgiro konto
5748-1442 och kostar 100 kr märk betalning med medlem.

Och mejla till info@fastningsmuseet.se att du betalt in

Som medlem går du in gratis på museet.

historia1
historia2
historia3