Styrelsen

Start >> Styrelsen

Information

Styrelsen, Carlsborgs museiförening:

Per Brodd Ordförande
Eva Härnqvist Vice Ordförande
Susanne Eriksson Sekreterare
Ronny Olsson Kassör
Thomas Blomgren Ledamot Karlsborgs Kommun ( suppleant)
Camilla Jarlhed-Irenheim Ledamot Statens fastighetsverk
Anneli Sandell Ledamot Karlsborgsturism AB
Krister Hoff Ledamot Karlsborgsföretagen
Anders Helmér Ledamot
N.N. Ledamot K 3

Adjungerade:

Nadja Eriksson Museichef
Rolf Kvicklund Rödesund-Wanäs Hembygdsförening