Styrelsen

Start >> Styrelsen

Information

Styrelsen, Carlsborgs museiförening:

Per Brodd Ordförande
Eva Härnqvist Vice Ordförande
Susanne Eriksson Sekreterare
Ronny Olsson Kassör
Thomas Blomgren Ledamot Karlsborgs Kommun (suppleant)
Rolf Kvicklund Ledamot Hembygdsföreningen Wanäs
Jarl Karlsson Ledamot Karlsborgsturism AB
Anders Helmér Ledamot
Nadja Eriksson Museichef

Adjungerade:

Thomas Blomgren                                                           Karlsborgs Kommun

Christer Hoff Företag Karlsborg
Camilla Jarlhed-Irenheim SFV Statens Fastighetsverk