Styrelsen

Start >> Styrelsen

Information

Styrelsen, Carlsborgs museiförening:

Per Brodd Ordförande
Eva Härnqvist Vice Ordförande
Eva Härnqvist Sekreterare
Ronny Olsson Kassör
Thomas Blomgren Ledamot Karlsborgs Kommun ( suppleant)
Camilla Jarlhed-Irenheim Ledamot Statens fastighetsverk
Jarl Karlsson Ledamot Karlsborgsturism AB
Krister Hoff Ledamot Karlsborgsföretagen
Anders Helmér Ledamot
N.N. Ledamot K 3

Adjungerade:

Nadja Eriksson Museichef
Rolf Kvicklund Rödesund-Wanäs Hembygdsförening

Susanne Eriksson                                       Projektledare, Utställningar