Utställningar

Start >> Utställningar

Karlsborgs Fästningsmuseum – En upplevelse för hela familjen

Karlsborgs Fästningsmuseum är inrymt på båda sidor om det storslagna kyrkvalvet, mitt i det 678 meter långa slutvärnet i Karlsborgs fästning. Mer än 2 200 m2 fyllda med spännande utställningar, berättelser och föremål som visar fästningens, hembygdens och de militära enheternas historia.

Om fästningen

Här visas varför, hur och av vem fästningen byggdes. Om hantverkare, fångar och soldater. Om strategier och tekniker. Allt från kalksten till kungasigill. I mitten av ena storsalen finns en modell av fästningen, sådan den såg ut 1899. Här kan du lyssna till historien om byggnadsverket och få byggnader utpekade med hjälp av lampor.

En avhandling på KTH presenterar fästningsbygget i videoformat.

Vid Vaberget anlades unika fort, med långskjutande kanoner, att stärka fästningens försvar. Detta presenteras med fotografier och modeller.

Anders Åkerberg
Anders Åkerberg

Arméförband

Alla arméns truppslag – utom pansartrupperna – har en del av sin historia här. Intendenturkåren, Infanteriet, Ingenjörstrupperna och Trängtrupperna skildras med ord, bild och föremål. Artilleriet och Luftvärnet (Lv1) är representerade med bl.a. kanoner och eldrör som visar teknikutvecklingen under 1800-talet.

Fallskärmsjägarskolan startade sin verksamhet 1951 och visar delar av utbildningsverksamheten samt hur fallskärmar och hopputrustning utvecklats. Signaltrupperna (S2) har en utställning som sträcker sig från vårdkase till digitalteknik.

Här får du också prova gamla telefoner, känna på telefonväxlar och telegrafinycklar. Efter Signaltrupperna kom Kavalleriet (K3) till fästningen. K3 har en särskild del i museet och visar historien om ett livregemente under drygt 400 år.

Hästen med tillhörande utrustning har en framträdande betydelse där bl.a. en unik stallinteriör visas.eller.

DSC_0215
DSC_0220

Kungl. Västgöta Flygflottilj

Guldkorn ur flygvapnets och F6 historia från 1913 till 1994. Här finns fina flygplansmodeller och spännande föremål. Pilotutrustning och flygplansinteriörer. Visas gör också världens första serietillverkade katapultstol och en fast ballong, för bl.a. spaning, från 1920.

DSC_0181

Musikkårer och övriga enheter

Under 1800-talet hade musikanterna en viktig roll och som mest huserade 4 musikkårer/ensembler, samtidigt, på fästningen. Musikinstrument och dräkter varvas med uppspelning av marscher och musik där du själv väljer musikstycke.

Militära uppdrag i främmande land har en egen avdelning. Uniformer, fotografier, kartor, brev och föremål visas.

Arméns underrättelseskola var en del av K 3 under 1970-80-talet. I utställningen visas några av de olika projekt som skolans utvecklingsavdelning arbetade med såsom UAV (obemannade flygande spaningsfarkoster), materiel för mörkerobservation, sensorer m.m.

Mali14
DSC_0246

Hembygden

I Hembygdssalen skildrar vi den spännande historien om marknadsplatsen som blev rikets reservhuvudstad och det civila livet i och omkring Karlsborg. Här samsas bilder och föremål med miniatyr modeller, samt bildspel som skildrar samhället nu som då. Kanske känner du igen någon från bilderna?

I Hembygdssalen kan du även ta del av Göta Kanals bygge samt sjöfarten som fanns på Vättern.

DSC_0163

Tillfälliga utställningar

I några avdelningar av muséet visas tillfälliga utställningar. Tidsperioden för dessa kan variera.

Se nedanför vilka som är aktiva just nu och klicka på varje för att läsa mer om just den utställningen.

flera-bilder

Under 2018 visas: