Utställningar

Start >> Utställningar

Karlsborgs Fästningsmuseum – En upplevelse för hela familjen

Karlsborgs Fästningsmuseum är inrymt på båda sidor om det storslagna kyrkvalvet, mitt i det 678 meter långa slutvärnet i Karlsborgs fästning. Mer än 2 200 m2 fyllda med spännande utställningar, berättelser och föremål som visar fästningens, hembygdens och de militära enheternas historia.


Exhibitions

Anders Åkerberg
Anders Åkerberg

SPECIALFÖRBANDET SOG

Här kan ni följa Specialförbandet deras uppkomst och hur deras utveckling fram till idag. Ni får se mycket bildmaterial samt utrustning som de har haft under deras år som förband. Men även kan ni ta del av hur just du kan bli en del av Specialförbandet, hur rekryteringen går till och vad som krävs.

 

 

DSC01121

FÄSTNINGEN 200 år GENOM HISTORIEN

Här visas varför, hur och av vem fästningen byggdes. Om hantverkare, fångar och soldater. Om strategier och tekniker. Allt från kalksten till kungasigill. I mitten av ena storsalen finns en modell av fästningen, sådan den såg ut 1899. Här kan du lyssna till historien om byggnadsverket och få byggnader utpekade med hjälp av lampor.

En avhandling på KTH presenterar fästningsbygget i videoformat.

Vid Vaberget anlades unika fort, med långskjutande kanoner, att stärka fästningens försvar. Detta presenteras med fotografier och modeller.

Anders Åkerberg
Anders Åkerberg

ARMÉFÖRBANDET

Alla armèns truppslag – utom pansartrupperna – har en del av sin historia här. Intendenturkåren, Infanteriet, Ingenjörstrupperna och Trängtrupperna skildras med ord, bild och föremål. Artilleriet och Luftvärnet (Lv1) är representerade med bl.a. kanoner och eldrör som visar teknikutvecklingen under 1800-talet.

Fallskärmsjägarskolan startade sin verksamhet 1951 och visar delar av utbildningsverksamheten samt hur fallskärmar och hopputrustning utvecklats. Signaltrupperna (S2) har en utställning som sträcker sig från vårdkase till digitalteknik.

Här får du också prova gamla telefoner, känna på telefonväxlar och telegrafinycklar. Efter Signaltrupperna kom Kavalleriet (K3) till fästningen. K3 har en särskild del i museet och visar historien om ett livregemente under drygt 400 år.

Hästen med tillhörande utrustning har en framträdande betydelse där bl.a. en unik stallinteriör visas.eller.

basker1
1

KUNGLIGA VÄSTGÖTA FLYGFLOTTILJEN

Guldkorn ur flygvapnets och F6 historia från 1913 till 1994. Här finns fina flygplansmodeller och spännande föremål. Pilotutrustning och flygplansinteriörer. Visas gör också världens första serietillverkade katapultstol och en fast ballong, för bl.a. spaning, från 1920.

2

INTERNATIONELL MILITÄRTJÄNST

I DENNA DEL AV UTSTÄLLNINGARNA KOMMER DU ATT FÅ SE SKILDRINGAR FRÅN DE LÄNDER SOM K3 LIVHUSAREN VERKAT INOM FÖR FN. PÅ PEKSKÄRMAR KAN DU FÅ DETALJERADE BILDER OM INSATSERNA MEN ÄVEN FÅ INFORMATION TILL VETERANER SAMT ANHÖRIGA OM STÖD VID HEMKOMST SOM AVRESA TILL INSATSLAND.

20200617_132045

PARACHUTE RANGERS - FJS

IN THIS PART OF THE EXHIBITIONS YOU WILL EXPERIENCE THE START OF THE PARACHUTE RANGER SCHOOL IN 1951 UNTIL TODAY. IN THE EXHIBITION YOU WILL BE ABLE TO TAKE PART OF  UNIFORMS, EQUIPMENT AND A LOT OF PICTURES. FOLLOW THE EXCITING JOURNEY AND DEVELOPMENT OF THE PARACHUTE RANGERS.

Grundtutbildning fallskärmsjägare

HEMBYGDEN

I Hembygdssalen skildrar vi den spännande historien om marknadsplatsen som blev rikets reservhuvudstad och det civila livet i och omkring Karlsborg. Här samsas bilder och föremål med miniatyr modeller, samt bildspel som skildrar samhället nu som då. Kanske känner du igen någon från bilderna?

I Hembygdssalen kan du även ta del av Göta Kanals bygge samt sjöfarten som fanns på Vättern.

3