Utställningar

Start >> Utställningar

Karlsborgs Fästningsmuseum – En upplevelse för hela familjen

Karlsborgs Fästningsmuseum är inrymt på båda sidor om det storslagna kyrkvalvet, mitt i det 678 meter långa slutvärnet i Karlsborgs fästning. Mer än 2 200 m2 fyllda med spännande utställningar, berättelser och föremål som visar fästningens, hembygdens och de militära enheternas historia.

Utställningar

 • SOG Särskilda Operations Gruppen, Specialförbandet
 • Fallskärmsjägarna
 • 200 år av Karlsborgs Fästnings Historia
 • Hembygden i Karlsborg
 • Livregementet Husarer K3
 • Svenska Flygvapnet Flygflottilj F6
 • Internationell Militärtjänst
 • Signalisternas historia S2
 • Vaberget
 • Nammo/ Vanäsverken
 • FMV
 • Kavalleriets Historia
 • Garnisonskyrkan
Anders Åkerberg
Anders Åkerberg

Särskilda Operations Gruppen SOG, Specialförbandet

En unik utställning som ger en inblick i Specialförbandets utveckling och nutid. Se utrustning och foto som tidigare inte visats

 

 

DSC01121

FÄSTNINGEN 200 år GENOM HISTORIEN

Här visas varför, hur och av vem fästningen byggdes. Om hantverkare, fångar och soldater. Om strategier och tekniker. Allt från kalksten till kungasigill. I mitten av ena storsalen finns en modell av fästningen, sådan den såg ut 1899. Här kan du lyssna till historien om byggnadsverket och få byggnader utpekade med hjälp av lampor.

En avhandling på KTH presenterar fästningsbygget i videoformat.

Vid Vaberget anlades unika fort, med långskjutande kanoner, att stärka fästningens försvar. Detta presenteras med fotografier och modeller.

Anders Åkerberg
Anders Åkerberg

Livregementet Husarer K3

Följ Livregementets historia hur de kom till Karlsborg och deras utveckling till det regemente de är idag. Se bildmaterial och de förband som ingår i K3.

I Livregementets Husarers Traditionsrum får ni ta del av starten av kavalleriet och huruvida de utvecklades med tiden. Här finner ni även ridutrustning, sablar och vapen som användes.

basker1
1

Svenska Flygvapnet F6 Flygflottilj

En utställning som ger en introduktion till F6 skapande och utvecklingen fram till nedrustning. Se vilka flygplan som landat och uppehållit sig på F6 Flygbas och huruvida Karlsborg drabbades av nedrustningen av F6.

2

Internationell Militärtjänst

I denna del av utställningarna kommer du att få se skildringar från de länder som k3 livhusaren verkat inom för FN. På pekskärmar kan du få detaljerade bilder om insatserna men även få information till veteraner samt anhöriga om stöd vid hemkomst som avresa till insatsland.

20200617_132045

Fallskärmsjägarna FJS

Se utställningen om Fallskärmsjägarna, som tar dig från deras början till idag nutiden. Här får ni ta del av bilder och utrustning samt vad som krävdes men även krävs för att bli en sann Fallskärmsjägare.

Grundtutbildning fallskärmsjägare

Rödesund/Karlsborg, Göta Kanal

I denna utställning bekantas ni med Rödesund som var början på Karlsborg. Här får ni även en inblick i byggnationen av Göta Kanal och sjöfarten på Vättern.

3