Garnisonskyrkan & konserter

Start >> Garnisionskyran & Konserter

Garnisonskyrkan

En trappa upp från museidelen är Garnisonskyrkan inrymd. Kyrkorummet är byggt i nygotisk stil med koret på långväggen och domineras av en ståtlig ljuskrona bestående av 276 bajonetter. Med sina tre symboler; krona, bajonetter och kedjor vill den påminna om kungamakten, militären och de straffångar som en gång byggde fästningen. Kyrkan, som rymmer 700 personer, invigdes 1869 och var fram till 1930-talet avsedd att, vid krig, även kunna fungera som riksdagens plenisal.

Kyrkan tillhör förbandet och utnyttjas för såväl gudstjänster som regementsceremonier och musikkonserter. Tornspiran pryds av något så ovanligt som en örlogsflagg.