Specialförband i världen

Specialförband är militära förband med särskild utbildning, utrustning och kompetens. Förbandens uppgifter kan till exempel vara personskydd, fritagning av gisslan och underrättelseinhämtning.

Internationellt kända specialförband är bland annat brittiska SAS, amerikanska Delta Force och ryska Spetsnaz. Från och med 2011 utgörs Försvarsmaktens specialförband i Sverige av ”Särskilda operationsgruppen”, SOG.

Special- eller elitförband har funnits i alla tider. Ursprunget till de flesta av dagens förband skapades under andra världskriget, under avkoloniseringen efter 1945 och under ”kalla kriget”. Vissa förband har också skapats som försvar mot terrorism.

Specialförbandens uppgifter liknar ungefär jägarförbandens. Det första svenska elitförbandet med modern jägarkaraktär sattes upp i Boden 1910. Det var Norrbotens regementes fjärde bataljon, som fick namnet ”skidlöparbataljonen”